หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
151. บริษัท เอจิเลนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2637-6327..
152. บริษัท เอสทีโคสเอ็นจิเนียริง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-3254-8430..
153. บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด (ห้องปฎิบัติการด้านทดสอบ) 0-2452-1291..
154. บริษัท เอส.ซี.ซี โฟรเซ่น ซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการเอส.ซี.ซี โฟรเซ่น ซีฟูดส์ ) 0-7444-3601..
155. บริษัท เอส พี เพ้นท์ แอนด์ เคมิเคิล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2903-6119..
156. บริษัท เอส ที อุตสาหกรรมยาง จำกัด (ห้องปฎิบัติการแผนกทดสอบ) 0-4421-2014..
157. บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 0-2969-0714..
158. บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนด์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7726-9377..
159. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการ Calibration Department) 036-413811 ..
160. บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2376-0664..
161. บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2805-6660..
162. บริษัท Agilent Technologies (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-2675913..
163. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-4522..
164. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 0-3868-5040..
165. บริษัท ร็อกเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติทดสอบการวัด) 0-2690-5500..
166. บริษัท ร็อกเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบความดัน) 0-2690-5500..
167. บริษัท ร็อกเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบสัญญาณซิมมูเลต) 0-2690-5500..
168. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4329-4202..
169. บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 053-963284 ..
170. บริษัท เเอร์โรเฟล็กซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-3599..
171. บริษัท เมโทรโลยีเทคนิคคอล จำกัด 025307757..
172. บริษัท เมเซอร์โทรนิกซ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2514-1000..
173. บริษัท เมเชอร์โทรนิกส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2514-1000..
174. บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-3641..
175. บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมกเกอร์) จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ ,ทางจุลชีวะ) 02-5176229..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [2]  [3]  [4]  [5]  [67 [8]  [9]  [10]  [11ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop