หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
76. บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการ QC3 LUBE Laboratory) 0-3861-3571..
77. บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการ QC1) 0-3861-3571..
78. บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการทดสอบ) 0-3861-3571..
79. บริษัท อินซ์เทค เมทโทรโลยี จำกัด ฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัด (ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2540-0300..
80. บริษัท อินโทรอินเตอร์ไพรส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2946-1732..
81. บริษัท อินเตอร์เนชันแนลแลบบอราทอรีส์ จำกัด กรุงเทพ (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีวะ) 0-2294-0091..
82. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด กรุงเทพฯ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-22940091..
83. บริษัท อีลาสเท็กซ์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการบริษัทอีลาสเท็กซ์) 02-5818325-..
84. บริษัท อาหารเซ็นทรัล จำกัด (ห้องปฎิบัติการบริษัทอาหารเซ็นทรัล จำกัด) 0-2516-8811..
85. บริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 034-298117-..
86. บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2709-6580..
87. บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด) 0-3895-4111..
88. บริษัท อะกรุ (ประเทศไทย) (ห้องปฎิบัติการเคมี) -..
89. บริษัท อมรไชย จำกัด (สาขาท่าเรือ) (ห้องปฏิบัติการบริษัท อมรชัย จำกัด สาขาท่าเรือ) 035-222710-..
90. บริษัท สตาร์ฟิช จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี,เชื้อ,กายภาพ) 034-836977-..
91. บริษัท สงขลาโฟรสเซ่น ซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7433-6091..
92. บริษัท สงขลาแคนนิ่ง มหาชน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7433-4008..
93. บริษัท สคิพ คาลิเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3877-2878..
94. บริษัท หลีเฮง ซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลเคมี) 074-476366-..
95. บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกประกันคุณภาพ) 0-22333990-..
96. บริษัท สหฟาร์ม จำกัด โรงอาหารสัตว์ ลพบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3663-9227..
97. บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบบริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี่ จำกัด) 02-5011364 ..
98. บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด (ห้องวิเคราะห์น้ำเสีย) 0-7434-2180..
99. บริษัท ศรีไทยฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ มหาชน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-3124289-..
100. บริษัท ศรีรุ่งเรืองแมชชีนแอนด์ทูลส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3874-3414..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [34 [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop