หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
201. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก (ห้องปฎิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก) 02-2188634,..
202. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ (ห้องปฏิบัติการเอนโดดอนต์) 02-2188634,..
203. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการวิสโต) 0-2218-8870..
204. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยรอยโรคในช่องปาก (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2644-8644..
205. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (ห้องปฎิบัติการฟันปลอมทั้งปาก) 02-2188634,..
206. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (ห้องปฎิบัติการครอบและสะพานฟัน) 02-2188634,..
207. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว (ห้องปฎิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์) -2218-8634,..
208. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว (ห้องปฎิบัติการทันตกรรมบดเคี้ยว) 02-2188634..
209. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน (ห้องปฎิบัติการOrthodontic) 0-2218-8930..
210. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ ) 02-2188677-..
211. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์(ห้องปฏิบัติการ Gross anatomy) 02-218-8885..
212. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการNeuroanatom ) 02-2188885..
213. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการHistology ) 02-218888-7..
214. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา (ห้องปฎิบัติการสรีรวิทยา) 0-2218-8690..
215. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาของพืช (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-5485..
216. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี หน่วยปฏิบัติการวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีประยุกต์ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-6781..
217. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หน่วยปฏิบัติการวิจัย Internal Combustion Engine (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-6610..
218. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี หน่วยปฏิบัติการวิจัย Membrane Bioseparation Technology (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-6610..
219. งานมลพิษ กองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค 025518604..
220. กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง 054-227201..
221. การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาเขต 5) 0-7431-1245..
222. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2436-2649..
223. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด สงขลา (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 074-213008,..
224. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้ากลาง (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า) 0-5425-3563..
225. กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน สำนักชั่งตวงวัด (ห้องปฏิบัติการมวล) 02-547-4345..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [4]  [5]  [6]  [7]  [89 [10]  [11]  [12]  [13ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop