หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
326. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2524-6051..
327. สถาบันยานยนต์ สำนักงานบางปู (ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทยาง พลาสติก เส้นใยไฟเบอร์กลาส) 0-2324-0710..
328. สถาบันยานยนต์ สำนักงานบางปู (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทั่วไป) 0-2324-0710..
329. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก และโลหะ) 0-2324-0710..
330. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ และชิ้นส่วนยานยนต์) 0-2324-0710..
331. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบมลพิษจากยานยนต์) 0-2324-0710..
332. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเหล็กก่อสร้าง เหล็กโครงสร้าง และผลิตภัณฑ์เหล็ก ) 0-2324-0710..
333. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย(ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาค (Optical Microstructure & Scanning Electron Microscope : SEM) 02-713-6290..
334. ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ..
335. ศูนย์ตรวจสารพันธุกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการศูนย์ตรวจสารพันธุกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์) 0-2913-7730..
336. ศูนย์ฉายรังสี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0-2577-4171..
337. ศูนย์ศึกษาชีวสมมูลยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0-74288-392..
338. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 0-3938-8115..
339. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-202-945..
340. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 038-341981-..
341. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 04-274-3474..
342. ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-362 122..
343. ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 4336 2122..
344. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคใต้ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 074-325029-..
345. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)* 0-2564-6900..
346. ศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-6765..
347. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ห้องปฏิบัติการสำนักงานอ้อยและน้ำตาล) -034698188..
348. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต3 -043-203500..
349. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 039-397134..
350. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต4 045-202190,..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [9]  [10]  [11]  [12]  [1314 [15]  [16]  [17]  [18ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop