หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
276. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณู (ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2562-0121..
277. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการชีวเคมีและพิษวิทยา) 0-2579-8908..
278. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการกลุ่มพยาธิวิทยา) 0-2579-8908..
279. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการอิมมูนและซีรัมวิทยา) 0-2579-8908..
280. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการศูนย์เลปโตสไปโรซิส) 0-2579-8908..
281. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการห้องชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า) 0-2579-8908..
282. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการโรคนิวคาสเซิล โรคไข้หวัดนก) 0-2579-8908..
283. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐาน (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางปศุสัตว์) 0-4326-2050..
284. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานตรวจสอบมาตรฐาน (ห้องปฏิบัติการกล่มงานวิเคราะห์เนื้อสัตว์และผลิตภัณท์) 0-4326-2050..
285. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) (ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและพิษวิทยา) 0-4326-2050..
286. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) (ห้องปฏิบัติการอิมมูนและซีรั่มวิทยา) 0-4326-2050..
287. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา) 0-3874-2116..
288. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสุราษฎร์ธานี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7727-4232..
289. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสุราษฎร์ธานี (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี) 0-7727-4232..
290. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (ห้องปฏิบัติการเคมี) 038-326512..
291. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง (ห้องปฏิบัติการประกันคุณภาพ) 0-7431-1895..
292. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง) 0-7433-4516..
293. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา) 02-5794122..
294. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดตราด (ห้องปฏบัติการหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 0-3954-3335..
295. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุตรดิตถ์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) ๐-๕๕๔๙-๑๐๐๒..
296. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล (ห้องปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 074-783347,..
297. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย) 0-2579-8600..
298. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2940-5442..
299. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 0-2940-5442..
300. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (ห้องปฎิบัติการสารพิษตกค้าง) 0-5624-1019..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [7]  [8]  [9]  [10]  [1112 [13]  [14]  [15]  [16ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop