หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
101. บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2323-9980..
102. บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2812-1937..
103. บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบปริมาตรและการไหล) 02-8121937..
104. บริษัท ศรีเอชันเซนเตอร์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2591-1450..
105. บริษัท สยามโกชิมานูแฟกเธอริง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-1272..
106. บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2579-0789..
107. บริษัท Eagle chemical Industry co.,LTD 0-2323-0700..
108. บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท วิศวเคมี จำกัด) 0-2744-9911..
109. บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-5592920..
110. บริษัท Cardinal Healthy (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3864-0100..
111. บริษัท เพ็ทโปรดัคส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2701-1212..
112. บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7537-0123..
113. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-5719..
114. บริษัท แปซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7443-5283..
115. บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-5393581..
116. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) 0-5572-8400..
117. บริษัท เบ็ทเทอร์โพรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2955-0555..
118. บริษัท เบ็ทเทอร์โพรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2955-0555..
119. บริษัท โดลไทยเเลนด์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางเคมี) 0-2686-7676..
120. บริษัท แซนอี 68 แลป จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท แซนอี 68 แลป) 02-9122715..
121. บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-5384-8088..
122. บริษัท เจนเนอเรชัน แล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-9409981-..
123. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด มหาชน (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 074-587556-..
124. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-7439-1191..
125. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์) 0-7439-1191..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [3]  [45 [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop