หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
101. บริษัท ฟลุสลิค เคม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ฟลุสลิค เคม จำกัด) 02-7226393-..
102. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 0-4422-3452..
103. บริษัท สยามโกชิมานูแฟกเธอริง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-1272..
104. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-3900..
105. บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-3641..
106. บริษัท ไอ คิว เอนอร์เวสแล็บส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3895-4551..
107. บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการ QC3 Petroleum) 0-3889-8800..
108. บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการ QC1) 0-3861-3571..
109. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ (ห้องปฏิบัติการสารปรุง) 02-2291292,..
110. บริษัท Valspar (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-495-200..
111. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด สงขลา (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 074-213008,..
112. บริษัท Agilent Technologies (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-2675913..
113. กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-4757131..
114. กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง 054-227201..
115. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 042-743474,..
116. บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 053-963284 ..
117. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์) 0-7439-1191..
118. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์) 074 - 28891..
119. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 0-7428-7142..
120. บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด) 0-3895-4111..
121. บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3864-8140..
122. ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด 0-3829-7500..
123. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบชีวมูลของยาสามัญ) 0-5526-1000..
124. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (ห้องปฎิบัติการสารพิษตกค้าง) 0-5624-1019..
125. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) 0-5572-8400..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [3]  [45 [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop