หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
251. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา) 02-951-1022..
252. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์น้ำทางเคมี) 02-951-1022..
253. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์น้ำและเครื่องดื่ม) 02-951-1022..
254. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร) 02-951-1022..
255. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์ภาชนะบรรจุห่อหุ้มหรือสัมผัสอาหาร) 02-951-1022..
256. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์เครื่องดื่มทางเคมี) 02-951-1022..
257. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต (ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร) 0-7635-4611..
258. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหาร) 02-951-1022..
259. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์ส่วนประกอบอาหาร) 02-951-1022..
260. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์อาหารปิดสนิมน้ำมันและไขมัน) 02-951-1022..
261. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม) 0-2968-8398..
262. บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการมารีนโกลด์ โปรดักส์) 0-3486-4091..
263. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี SC 608) 0-7444-3955..
264. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2524-6051..
265. โรงพยาบาลสอง (นครราชสีมา) (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสอง) 0-4434-6005..
266. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค) 0-4434-6005..
267. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยเทคนิค NAA) 0-2562-0121..
268. วัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 0-2562-0096..
269. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง) 0-2579-5230..
270. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา (ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์) 0-4434-6005..
271. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา (ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา) 0-7444-7024..
272. องค์การเภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์) 0-2203-8000..
273. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียทั่วไป) 0-2589-9850..
274. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียไร้อากาศ) 0-2951-0000..
275. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย) 0-2968-7600..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [1011 [12]  [13]  [14]  [15ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop