หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
251. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์น้ำและเครื่องดื่ม) 02-951-1022..
252. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์อาหารปิดสนิมน้ำมันและไขมัน) 02-951-1022..
253. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา) 02-951-1022..
254. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา) 02-951-1022..
255. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร) 02-951-1022..
256. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์ส่วนประกอบอาหาร) 02-951-1022..
257. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหาร) 02-951-1022..
258. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์เครื่องดื่มทางเคมี) 02-951-1022..
259. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์ภาชนะบรรจุห่อหุ้มหรือสัมผัสอาหาร) 02-951-1022..
260. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค) 0-4434-6005..
261. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา (ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์) 0-4434-6005..
262. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2201- 700..
263. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการศูนย์จุลินทรีย์) 0-2577-9027..
264. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยปฎิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค (ห้องปฎิบัติการงานบริการทดสอบทางจุลชีววิทยา) 0-2564-6700..
265. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ) 02-564-6500..
266. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายวิทยาเชิงกล (ห้องปฎิบัติการแรงและแรงบิด) 0-2577-5100..
267. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการความแข็ง) 0-2577-5100..
268. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการเวลาและความถี่) 0-2267-5623..
269. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมี่และชึวภาพ (ห้องปฏิบัติการเคมีและเทคโนโยชีวภาพ) 0-235-3700..
270. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน (ห้องปฎิบัติการคลื่นเสียงและความถี่สูง) 0-2267-5623..
271. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน (ห้องปฎิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน) 0-2354-3700..
272. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยเทคนิค NAA) 0-2562-0121..
273. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง) 0-2579-5230..
274. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2579-5230..
275. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฎิบัติการมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิงทางรังสี) 0-2562-0096..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [1011 [12]  [13]  [14]  [15ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop