หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
351. สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์เลี้ยง (ห้องปฎิบัติการ สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์เลี้ยง) 02-9880670..
352. ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด 0-3829-7500..
353. ห้องปฏิบัติการบริษัท ไฮโดรทรีท จำกัด 02-9757025..
354. ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 044881151..
355. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 054241298..
356. ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด 0-3884-2130..
357. ส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 025613087..
358. วัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 0-2562-0096..
359. Aeroflex International Co., Ltd ( Technical R&D Department ) 0-3889-3599..
360. มหาวิทยาลัยพายัพ คณะวิทยาศาสตร์ -..
361. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลาง) 0-3839-3481..
362. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบชีวมูลของยาสามัญ) 0-5526-1000..
363. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า( ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมและการวัด ) 0-2954-7300..
364. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฏิบัติการทฤษฏีวงจรไฟฟ้า) 0-2954-7300..
365. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม) 0-2954-7300..
366. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 0-2954-7300..
367. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก ) 0-2954-7300..
368. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(ห้องโครงงานสำหรับนักศึกษา) 0-2954-7300..
369. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี(ห้องปฎิบัติการเคมี AAS,HPLC) 074 - 31188..
370. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี SC 608) 0-7444-3955..
371. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี SC 301 อาคารปฏิบัติการ ) 0-7444-3955..
372. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ Microbiology ) 043 364409..
373. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิจัยการบดเคี้ยว) 043 364409..
374. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา) 043-202377..
375. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสี ) 043-202377..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [10]  [11]  [12]  [13]  [1415 [16]  [17]  [18]  [19ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop