หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. กระทรวงพาณิชย์ สำนักชั่งตวงวัด (ห้องปฏิบัติการมวล) 0-2547-4345..
227. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันตก (ห้องปฎิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก) 0-3237-7359..
228. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม) 0-2968-8398..
229. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 042-292-817..
230. กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-4757131..
231. กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต องค์การสุรา กองวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-541006..
232. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ กองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ฝ่ายวิจัย (ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัยวัตถุห่อมวน) 02-2291259..
233. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ (ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ยาสูบ) 02-2291253..
234. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ (ห้องปฏิบัติการสารปรุง) 02-2291292,..
235. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 2 (ห้องปฏิบัติศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 2) 0-5571-7509..
236. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเขต1 (ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเขต1) 0-3461-1111..
237. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 (ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 4) 0-4239-8544..
238. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กองโภชนาการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีโภชนาการ (กลุ่มวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ)* 0-2968-7619..
239. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย) 0-2968-7600..
240. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย) 0-2968-7600..
241. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02 968 7605..
242. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียทั่วไป) 0-2589-9850..
243. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียไร้อากาศ) 0-2951-0000..
244. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ศึกษาชีวสมมูล สำนักยาและวัตถุเสพติด ( ห้องปฏิบัติการและนักวิจัยชีวสมมูล) 02-951-0000..
245. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา (ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา) 0-7444-7024..
246. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา) 034-720668-..
247. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร) 0-3472-0668..
248. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 034-720668-..
249. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต (ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร) 0-7635-4611..
250. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์น้ำทางเคมี) 02-951-1022..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [5]  [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop