หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
126. บริษัท แคนเดิลเอ็มไพร์ จำกัด 038-894423-..
127. บริษัท แคลแล็บเมทโทรโลยี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2559-2804..
128. บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3625-1701..
129. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3889-9313..
130. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3889-9313..
131. บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการบริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด) 02-5796253..
132. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(สงขลา) (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) 0-7420-6039..
133. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(สงขลา) (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความหนาเเน่นของดิน) 0-7439-0178..
134. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(ระยอง) (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 0-3868-3848..
135. บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด 032-387836-..
136. บริษัท โกสบอล ยูทิลิตี้เซอร์วิส จำกัด (ห้องปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรม) 053581063..
137. บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3442-3190..
138. บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-423190..
139. บริษัท แกรมเปี้ยนฟู้ดสยาม จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3837-9270..
140. บริษัท เล้งเฮงอกรี ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 035-648047 ..
141. บริษัท เล้งเฮงอกรี ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการประกันคุณภาพ) 02-9082700..
142. บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด (ห้องปฏิบัติการไมโคร , เคมี) 0-2394-1703..
143. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการElec ) 0-3641-3811..
144. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 0-3641-3811..
145. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Temp) 0-3641-3811..
146. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Outside) 0-3641-3811..
147. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Mech) 0-3641-3811..
148. บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3864-8140..
149. บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการมารีนโกลด์ โปรดักส์) 0-3486-4091..
150. บริษัท แอดวานซ์ ไทยเทสติ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการแอดวานซ์ ไทยเทสติ้ง) 02-1727061-..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [1]  [2]  [3]  [4]  [56 [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop