หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
26. บริษัท น้ำมันพืช จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 034-331805-..
27. บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3845-6900..
28. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด) 02-8197470-..
29. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2335-5555..
30. บริษัท ที.ซี.ยูเนียนอโกรเทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี,ห้องปฏิบัติการจุลชีวะ) 0-3483-9492..
31. บริษัท ท๊อปโกลบอล เทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2334-3001..
32. บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 0-2420-0079..
33. บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7523-0707..
34. บริษัท ซีพีซี/ฮาย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-575022-..
35. บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-7752-1321..
36. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่งแอนแมนเนจเมนท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2476-5058..
37. บริษัท ซัลแวร์เลย์ (ไทยแลนด์) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ lab อาหารสัตว์) 0-3633-4900..
38. บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) ..
39. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกัด (ห้องปฎิบัติการพิษวิทยา) 0-2320-0277..
40. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2320-0277..
41. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกัด (ห้องปฎิบัติการเครื่องชั่ง) 0-2320-0277..
42. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 0-2320-0277..
43. บริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ) 0-3256-1676..
44. บริษัท ชมิดท์ อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบชมิดท์ (ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2643-1330..
45. บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจันทบุรีซีฟู้ดส์) 0-2212-5527..
46. บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการMRO SERVICE) 0-2245-4451..
47. บริษัท คิวแพค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2709-4164..
48. บริษัท ควิกแคล แลบบอราทอรี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2444 0152..
49. บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-8154513-..
50. บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) 024737844..
ไปหน้าที่:
[12 [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop