หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป 02-326-0941..
2. บริษัท ฟลุสลิค เคม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ฟลุสลิค เคม จำกัด) 02-7226393-..
3. บริษัท ฟอร์จูน โฟรเซิ่น ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-74587618-..
4. บริษัท ฟอร์จูน โฟรเซิ่น ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7458-7618..
5. บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการ Pala Assets Testing Laborotory) 02-3231307 ..
6. บริษัท พี ที เอสพรีร์ทูลลิ่ง จำกัด 0-3659-8109..
7. บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด 0-3483-6788..
8. บริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่นจำกัด) 0-3473-1117..
9. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง (ห้องปฎิบัติการไฟฟ้า) 0-7447-1480..
10. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ห้องปฎิบัติการอุณหภูมิ) 0-7447-1480..
11. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด) 074 - 72187..
12. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7470-9100..
13. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการคาร์ลิเบรต) 074 - 72187..
14. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 074 - 72187..
15. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด 0-7470-9100..
16. บริษัท ผาแดงอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการบริษัท ผาแดงอินดัสทรีส์ จำกัด) 0-3868-3320..
17. บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-73414333-..
18. บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-4266..
19. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2613-9758..
20. บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) สิงห์บุรี 035-641435-..
21. บริษัท บรูพาโอสถจำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2589-2750..
22. บริษัท บริลเลียน แมนูแฟคเจอริ่ง ไทยแลนด์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3637-3742..
23. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ระยอง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-4097..
24. บริษัท นครไทยสคริปมิล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3834-5950..
25. บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เคมี) 0-3236-8270..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop