หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
351. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล) 02-2185279..
352. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล(ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี) 02-2185279..
353. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนสงเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ (หน่วยปฎิบัติการวิจัยการเปลียนรูปพลังงานเคมี) 0-2218-7676..
354. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา(ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2218-8414..
355. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการกอส.) 0-2218-8870..
356. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี (ห้องปฎิบัติการภาควิชาชีวเคมี) 0-2218-8877..
357. บริษํท ทักษินอุตสาหกรรมน้ำมันปาร์ม(1993)จำกัด* 0-7720-5230..
358. บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมกเกอร์) จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ ,ทางจุลชีวะ) 02-5176229..
359. บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-3641..
360. บริษัท เมเชอร์โทรนิกส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2514-1000..
361. บริษัท เมเซอร์โทรนิกซ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2514-1000..
362. บริษัท เมโทรโลยีเทคนิคคอล จำกัด 025307757..
363. บริษัท เเอร์โรเฟล็กซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-3599..
364. บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 053-963284 ..
365. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4329-4202..
366. บริษัท ร็อกเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบสัญญาณซิมมูเลต) 0-2690-5500..
367. บริษัท ร็อกเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบความดัน) 0-2690-5500..
368. บริษัท ร็อกเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติทดสอบการวัด) 0-2690-5500..
369. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 0-3868-5040..
370. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-4522..
371. บริษัท Agilent Technologies (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-2675913..
372. บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2805-6660..
373. บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2376-0664..
374. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการ Calibration Department) 036-413811 ..
375. บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนด์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7726-9377..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [10]  [11]  [12]  [13]  [1415 [16]  [17]  [18]  [19ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop