หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
201. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเหล็กก่อสร้าง เหล็กโครงสร้าง และผลิตภัณฑ์เหล็ก ) 0-2324-0710..
202. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบมลพิษจากยานยนต์) 0-2324-0710..
203. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ และชิ้นส่วนยานยนต์) 0-2324-0710..
204. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก และโลหะ) 0-2324-0710..
205. สถาบันยานยนต์ สำนักงานบางปู (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทั่วไป) 0-2324-0710..
206. สถาบันยานยนต์ สำนักงานบางปู (ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทยาง พลาสติก เส้นใยไฟเบอร์กลาส) 0-2324-0710..
207. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2524-6051..
208. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2549-3520..
209. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 02-913-2500..
210. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศูนย์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2934-2381..
211. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 0-2579-8908..
212. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี) 02-713-6290..
213. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการบริการทดสอบด้าน EMC) 0-2709-4860..
214. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบด้าน EMC) 0-2280-7272..
215. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและการดัดโค้ง (Tensile Test/Bend Test) 0-2280-7272..
216. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและการดัดโค้ง (Tensile Test/Bend Test) 02-713-6290..
217. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0-5387-8135..
218. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0-5387-3842..
219. องค์การเภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์) 0-2203-8000..
220. Metrohm Siam Ltd. (ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-2937-8900..
221. Metrology Co., Ltd. บริษัท เมโทรโลจี้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 0-2316-3362..
222. Physico Lab 02-218-5337..
223. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (ห้องปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีการเกษตร)* -..
224. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการกลุ่มสัตว์ทดลอง)* 0-2579-8908..
225. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการกลุ่มไวรัสวิทยา)* 0-2579-8908..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [4]  [5]  [6]  [7]  [89 [10]  [11]  [12]  [13ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop