หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
276. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหาร) 02-951-1022..
277. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์ส่วนประกอบอาหาร) 02-951-1022..
278. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร) 02-951-1022..
279. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา) 02-951-1022..
280. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา) 02-951-1022..
281. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์อาหารปิดสนิมน้ำมันและไขมัน) 02-951-1022..
282. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์น้ำและเครื่องดื่ม) 02-951-1022..
283. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์น้ำทางเคมี) 02-951-1022..
284. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต (ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร) 0-7635-4611..
285. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 034-720668-..
286. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร) 0-3472-0668..
287. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา) 034-720668-..
288. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา (ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา) 0-7444-7024..
289. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ศึกษาชีวสมมูล สำนักยาและวัตถุเสพติด ( ห้องปฏิบัติการและนักวิจัยชีวสมมูล) 02-951-0000..
290. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียไร้อากาศ) 0-2951-0000..
291. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียทั่วไป) 0-2589-9850..
292. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02 968 7605..
293. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย) 0-2968-7600..
294. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย) 0-2968-7600..
295. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กองโภชนาการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีโภชนาการ (กลุ่มวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ)* 0-2968-7619..
296. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 (ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 4) 0-4239-8544..
297. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเขต1 (ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเขต1) 0-3461-1111..
298. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 2 (ห้องปฏิบัติศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 2) 0-5571-7509..
299. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ (ห้องปฏิบัติการสารปรุง) 02-2291292,..
300. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ (ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ยาสูบ) 02-2291253..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [7]  [8]  [9]  [10]  [1112 [13]  [14]  [15]  [16ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop