หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
176. ส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 025613087..
177. ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด 0-3884-2130..
178. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 054241298..
179. ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 044881151..
180. ห้องปฏิบัติการบริษัท ไฮโดรทรีท จำกัด 02-9757025..
181. ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด 0-3829-7500..
182. สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์เลี้ยง (ห้องปฎิบัติการ สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์เลี้ยง) 02-9880670..
183. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต4 045-202190,..
184. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 039-397134..
185. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต3 -043-203500..
186. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ห้องปฏิบัติการสำนักงานอ้อยและน้ำตาล) -034698188..
187. ศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-6765..
188. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)* 0-2564-6900..
189. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคใต้ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 074-325029-..
190. ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-362 122..
191. ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 4336 2122..
192. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 04-274-3474..
193. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 038-341981-..
194. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-202-945..
195. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 0-3938-8115..
196. ศูนย์ศึกษาชีวสมมูลยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0-74288-392..
197. ศูนย์ฉายรังสี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0-2577-4171..
198. ศูนย์ตรวจสารพันธุกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการศูนย์ตรวจสารพันธุกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์) 0-2913-7730..
199. ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ..
200. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย(ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาค (Optical Microstructure & Scanning Electron Microscope : SEM) 02-713-6290..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [3]  [4]  [5]  [6]  [78 [9]  [10]  [11]  [12ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop