หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
476. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 032-447681-..
477. บริษัท ไทยซาโก้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ) 076 - 39111..
478. บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2533-1160..
479. บริษัท ไทยนิสชิน เซปุง. จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2324-0564..
480. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-3900..
481. บริษัท ไบโอแลบ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา) -..
482. บริษัท กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป) 0-7439-6741..
483. บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) 024737844..
484. บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-8154513-..
485. บริษัท ควิกแคล แลบบอราทอรี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2444 0152..
486. บริษัท คิวแพค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2709-4164..
487. บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการMRO SERVICE) 0-2245-4451..
488. บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจันทบุรีซีฟู้ดส์) 0-2212-5527..
489. บริษัท ชมิดท์ อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบชมิดท์ (ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2643-1330..
490. บริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ) 0-3256-1676..
491. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 0-2320-0277..
492. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกัด (ห้องปฎิบัติการเครื่องชั่ง) 0-2320-0277..
493. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2320-0277..
494. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกัด (ห้องปฎิบัติการพิษวิทยา) 0-2320-0277..
495. บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) ..
496. บริษัท ซัลแวร์เลย์ (ไทยแลนด์) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ lab อาหารสัตว์) 0-3633-4900..
497. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่งแอนแมนเนจเมนท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2476-5058..
498. บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-7752-1321..
499. บริษัท ซีพีซี/ฮาย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-575022-..
500. บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7523-0707..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [1920 [21]  [22

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop