หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
476. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการอิมมูนและซีรัมวิทยา) 0-2579-8908..
477. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการชีวเคมีและพิษวิทยา) 0-2579-8908..
478. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการกลุ่มสัตว์ทดลอง)* 0-2579-8908..
479. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการศูนย์เลปโตสไปโรซิส) 0-2579-8908..
480. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการห้องชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า) 0-2579-8908..
481. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการโรคนิวคาสเซิล โรคไข้หวัดนก) 0-2579-8908..
482. บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2533-1160..
483. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน) 0-4422-3280..
484. บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2579-0789..
485. บริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 034-298117-..
486. บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 034- 878188..
487. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2613-9758..
488. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ หน่วยวิจัย (ห้องปฎิบัตการวิจัยด้านทันตชีววัสดุ) 0-2644-8644..
489. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์)* 0-4334-8354..
490. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน) 0-4422-3000..
491. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ศึกษาชีวสมมูล สำนักยาและวัตถุเสพติด ( ห้องปฏิบัติการและนักวิจัยชีวสมมูล) 02-951-0000..
492. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ) 0-5541-1096..
493. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล) 02-2185279..
494. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์) 0-4422-3000..
495. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์) 0-4422-3000..
496. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการ Ergonomics) 0-4422-3000..
497. บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-5384-8088..
498. ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 4336 2122..
499. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 04-274-3474..
500. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา) 0-3874-2116..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [1920 [21]  [22

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop