หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 0-2940-5442..
2. บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจันทบุรีซีฟู้ดส์) 0-2212-5527..
3. บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด 0-3483-6788..
4. บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 0-2969-0714..
5. บริษัท อินเตอร์เนชันแนลแลบบอราทอรีส์ จำกัด กรุงเทพ (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีวะ) 0-2294-0091..
6. Metrohm Siam Ltd. (ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-2937-8900..
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2940-7299..
8. บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แมททีเรียล อะแนลลิซิส จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-2165660-..
9. บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2805-6660..
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันตก (ห้องปฎิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก) 0-3237-7359..
11. บริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่นจำกัด) 0-3473-1117..
12. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2335-5555..
13. บริษัท ไทยนิสชิน เซปุง. จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2324-0564..
14. บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2709-6580..
15. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา) 034-720668-..
16. บริษัท ศรีไทยฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ มหาชน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-3124289-..
17. บริษัท JM .อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการMicrobialogical Lab) 0-2533-2905..
18. บริษัท เจนเนอเรชัน แล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-9409981-..
19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการห้องเครื่องมือกลาง) 074-286333..
20. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด) 02-8197470-..
21. บริษัท ซีพีซี/ฮาย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-575022-..
22. กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต องค์การสุรา กองวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-541006..
23. บริษัท น้ำมันพืช จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 034-331805-..
24. บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) สิงห์บุรี 035-641435-..
25. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ระยอง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-4097..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop