หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
126. บริษัท TPG Feed mill จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3826-3384..
127. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์) 0-4320-2362..
128. บริษัท ไทยซาโก้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ) 076 - 39111..
129. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา) 0-5394-4125..
130. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการชีววิยา sc1503) 0-2549-4177..
131. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการชีววิยา sc1505) 0-2549-4177..
132. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด) 074 - 72187..
133. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการชีววิยา sc1510) 0-2549-4177..
134. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการคาร์ลิเบรต) 074 - 72187..
135. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 074 - 72187..
136. ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด 0-3884-2130..
137. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4329-4202..
138. บริษัท นครไทยสคริปมิล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3834-5950..
139. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม) 02-2188257..
140. บริษัท แกรมเปี้ยนฟู้ดสยาม จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3837-9270..
141. บริษัท บริลเลียน แมนูแฟคเจอริ่ง ไทยแลนด์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3637-3742..
142. บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการบริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด) 02-5796253..
143. บริษัท แอดวานซ์ ไทยเทสติ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการแอดวานซ์ ไทยเทสติ้ง) 02-1727061-..
144. บริษัท Pan asia leather จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3720-5920..
145. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0-5387-3842..
146. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลาง) 0-3839-3481..
147. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3889-9313..
148. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3889-9313..
149. บริษัท เอสทีโคสเอ็นจิเนียริง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-3254-8430..
150. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 0-3868-5040..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [1]  [2]  [3]  [4]  [56 [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop