หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
176. บริษัท ร็อกเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบความดัน) 0-2690-5500..
177. บริษัท ร็อกเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบสัญญาณซิมมูเลต) 0-2690-5500..
178. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) (ห้องปฎิบัติการ R&D) 0-3861-1333..
179. บริษัท อาหารเซ็นทรัล จำกัด (ห้องปฎิบัติการบริษัทอาหารเซ็นทรัล จำกัด) 0-2516-8811..
180. บริษัท บรูพาโอสถจำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2589-2750..
181. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง (ห้องปฎิบัติการไฟฟ้า) 0-7447-1480..
182. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ห้องปฎิบัติการอุณหภูมิ) 0-7447-1480..
183. บริษัท อะกรุ (ประเทศไทย) (ห้องปฎิบัติการเคมี) -..
184. บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการทดสอบ) 0-3861-3571..
185. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการ Calibration Department) 036-413811 ..
186. บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด (ห้องปฎิบัติการด้านทดสอบ) 0-2452-1291..
187. บริษัท เอส ที อุตสาหกรรมยาง จำกัด (ห้องปฎิบัติการแผนกทดสอบ) 0-4421-2014..
188. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการกอส.) 0-2218-8870..
189. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการวิสโต) 0-2218-8870..
190. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี (ห้องปฎิบัติการภาควิชาชีวเคมี) 0-2218-8877..
191. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา(ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2218-8414..
192. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา) 02-5794122..
193. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง) 0-7433-4516..
194. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง (ห้องปฏิบัติการประกันคุณภาพ) 0-7431-1895..
195. บริษัท ศรีเอชันเซนเตอร์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2591-1450..
196. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ กองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ฝ่ายวิจัย (ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัยวัตถุห่อมวน) 02-2291259..
197. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ (ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ยาสูบ) 02-2291253..
198. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสวนยาง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพยาง) 0-7549-1570..
199. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยปฎิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค (ห้องปฎิบัติการงานบริการทดสอบทางจุลชีววิทยา) 0-2564-6700..
200. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย) 0-2579-8600..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [3]  [4]  [5]  [6]  [78 [9]  [10]  [11]  [12ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop