หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
501. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมส่องสว่าง)* 02-9883655-..
502. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย เคมีวิเคราะห์ และเคมีเชิงฟิสิกส์ )* 02 549 4609..
503. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ห้องปฏิบัติการ Unit Operations)* 02 549 4609..
504. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ห้องปฏิบัติการ Industrial Process Instrument)* 02 549 4609..
505. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง)* 02-5493550..
506. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์)* 02-5493550..
507. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อสัตว์และผลิตผลจากสัตว์) 0-2967-9700..
508. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์) 0-2967-9710..
509. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพนม) 0-2967-9703..
510. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา) 043-202377..
511. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการ Senior Porject ) 043-202377..
512. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสี ) 043-202377..
513. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก (ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบในคน) 0-4334-8354..
514. ศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-6765..
515. (สมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 053-943346 ..
516. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-202-945..
517. บริษัท เมโทรโลยีเทคนิคคอล จำกัด 025307757..
518. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ..
519. ส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 025613087..
520. ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป 02-326-0941..
521. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 038-341981-..
522. ตรวจวิเคราะห์สารเสพติด พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง 035612798..
523. ห้องปฏิบัติการบริษัท ไฮโดรทรีท จำกัด 02-9757025..
524. งานมลพิษ กองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค 025518604..
525. บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด 032-387836-..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [2021 [22

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop