หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
151. บริษัท คิวแพค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2709-4164..
152. บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-4266..
153. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(ระยอง) (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 0-3868-3848..
154. บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการ Pala Assets Testing Laborotory) 02-3231307 ..
155. บริษัท สตาร์ฟิช จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี,เชื้อ,กายภาพ) 034-836977-..
156. บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-8154513-..
157. บริษัท THAI ROYAL FROZEN FOOD จำกัด (ห้องปฏิบัติการ THAI ROYAL FROZEN FOOD จำกัด) 034-429204..
158. บริษัท ท๊อปโกลบอล เทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2334-3001..
159. บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบปริมาตรและการไหล) 02-8121937..
160. บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-423190..
161. บริษัท เมเซอร์โทรนิกซ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2514-1000..
162. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 034-720668-..
163. บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบบริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี่ จำกัด) 02-5011364 ..
164. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่งแอนแมนเนจเมนท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2476-5058..
165. บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เคมี) 0-3236-8270..
166. บริษัท เล้งเฮงอกรี ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 035-648047 ..
167. Physico Lab 02-218-5337..
168. บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2323-9980..
169. บริษัท ซัลแวร์เลย์ (ไทยแลนด์) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ lab อาหารสัตว์) 0-3633-4900..
170. Aeroflex International Co., Ltd ( Technical R&D Department ) 0-3889-3599..
171. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 0-2320-0277..
172. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกัด (ห้องปฎิบัติการเครื่องชั่ง) 0-2320-0277..
173. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2320-0277..
174. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกัด (ห้องปฎิบัติการพิษวิทยา) 0-2320-0277..
175. บริษัท ร็อกเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติทดสอบการวัด) 0-2690-5500..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [2]  [3]  [4]  [5]  [67 [8]  [9]  [10]  [11ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop