หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
451. บริษัท ศรีรุ่งเรืองแมชชีนแอนด์ทูลส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3874-3414..
452. Metrology Co., Ltd. บริษัท เมโทรโลจี้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 0-2316-3362..
453. บริษัท เมเชอร์โทรนิกส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2514-1000..
454. บริษัท แคลแล็บเมทโทรโลยี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2559-2804..
455. บริษัท ควิกแคล แลบบอราทอรี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2444 0152..
456. บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการMRO SERVICE) 0-2245-4451..
457. บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2709-3610..
458. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี SC 301 อาคารปฏิบัติการ ) 0-7444-3955..
459. บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3442-3190..
460. บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-7752-1321..
461. บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนด์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7726-9377..
462. บริษัท ไทยสะเปเชียลไวร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) -02-9794820..
463. บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7523-0707..
464. บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7537-0123..
465. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด มหาชน (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 074-587556-..
466. บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-73414333-..
467. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7470-9100..
468. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร) 073 - 33460..
469. บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-5592920..
470. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 0-5394-4189..
471. ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-362 122..
472. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลางเป่าแก้ว ) 0-43-242-33..
473. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 0-2579-8908..
474. บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด (ห้องวิเคราะห์น้ำเสีย) 0-7434-2180..
475. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร) 0-2218-7653..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [1819 [20]  [21]  [22

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop