หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
301. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ Material Testing Lab.) 0-2470-8554..
302. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพของพืช ( ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช) 0-2942-8900..
303. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการมลพิษทางอากาศ) 02-5792351,..
304. บริษัท โดลไทยเเลนด์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางเคมี) 0-2686-7676..
305. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ Microbiology ) 043 364409..
306. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิจัยการบดเคี้ยว) 043 364409..
307. โรงพยาบาลวังจันทร์ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-3866-6174..
308. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 02-913-2500..
309. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02 968 7605..
310. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 (ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 4) 0-4239-8544..
311. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการElec ) 0-3641-3811..
312. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Mech) 0-3641-3811..
313. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Temp) 0-3641-3811..
314. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Outside) 0-3641-3811..
315. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (ห้องปฏิบัติการเคมี) 038-326512..
316. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดและระบบคุณภาพ) 02-4708554..
317. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารเจือปน) 0-2940-6340..
318. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ำ) 02-2188032..
319. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการศูนย์จุลินทรีย์) 0-2577-9027..
320. ศูนย์ตรวจสารพันธุกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการศูนย์ตรวจสารพันธุกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์) 0-2913-7730..
321. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฎิบัติการมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิงทางรังสี) 0-2562-0096..
322. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2579-5230..
323. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 2 (ห้องปฏิบัติศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 2) 0-5571-7509..
324. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเขต1 (ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเขต1) 0-3461-1111..
325. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 0-3938-8115..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [1213 [14]  [15]  [16]  [17ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop