หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
401. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด) 074 - 72187..
402. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการชีววิยา sc1505) 0-2549-4177..
403. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการชีววิยา sc1503) 0-2549-4177..
404. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา) 0-5394-4125..
405. บริษัท ไทยซาโก้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ) 076 - 39111..
406. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์) 0-4320-2362..
407. บริษัท TPG Feed mill จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3826-3384..
408. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) 0-5572-8400..
409. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (ห้องปฎิบัติการสารพิษตกค้าง) 0-5624-1019..
410. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบชีวมูลของยาสามัญ) 0-5526-1000..
411. ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด 0-3829-7500..
412. บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3864-8140..
413. บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด) 0-3895-4111..
414. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 0-7428-7142..
415. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์) 074 - 28891..
416. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์) 0-7439-1191..
417. บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 053-963284 ..
418. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 042-743474,..
419. กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง 054-227201..
420. กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-4757131..
421. บริษัท Agilent Technologies (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-2675913..
422. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด สงขลา (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 074-213008,..
423. บริษัท Valspar (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-495-200..
424. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ (ห้องปฏิบัติการสารปรุง) 02-2291292,..
425. บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการ QC1) 0-3861-3571..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [1617 [18]  [19]  [20]  [21]  [22

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop