หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
376. บริษัท THAI ROYAL FROZEN FOOD จำกัด (ห้องปฏิบัติการ THAI ROYAL FROZEN FOOD จำกัด) 034-429204..
377. บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-8154513-..
378. บริษัท สตาร์ฟิช จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี,เชื้อ,กายภาพ) 034-836977-..
379. บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการ Pala Assets Testing Laborotory) 02-3231307 ..
380. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(ระยอง) (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 0-3868-3848..
381. บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-4266..
382. บริษัท คิวแพค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2709-4164..
383. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 0-3868-5040..
384. บริษัท เอสทีโคสเอ็นจิเนียริง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-3254-8430..
385. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3889-9313..
386. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3889-9313..
387. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลาง) 0-3839-3481..
388. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0-5387-3842..
389. บริษัท Pan asia leather จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3720-5920..
390. บริษัท แอดวานซ์ ไทยเทสติ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการแอดวานซ์ ไทยเทสติ้ง) 02-1727061-..
391. บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการบริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด) 02-5796253..
392. บริษัท บริลเลียน แมนูแฟคเจอริ่ง ไทยแลนด์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3637-3742..
393. บริษัท แกรมเปี้ยนฟู้ดสยาม จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3837-9270..
394. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม) 02-2188257..
395. บริษัท นครไทยสคริปมิล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3834-5950..
396. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4329-4202..
397. ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด 0-3884-2130..
398. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 074 - 72187..
399. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการคาร์ลิเบรต) 074 - 72187..
400. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการชีววิยา sc1510) 0-2549-4177..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [11]  [12]  [13]  [14]  [1516 [17]  [18]  [19]  [20ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop