หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
376. บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 0-2969-0714..
377. บริษัท เอส ที อุตสาหกรรมยาง จำกัด (ห้องปฎิบัติการแผนกทดสอบ) 0-4421-2014..
378. บริษัท เอส พี เพ้นท์ แอนด์ เคมิเคิล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2903-6119..
379. บริษัท เอส.ซี.ซี โฟรเซ่น ซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการเอส.ซี.ซี โฟรเซ่น ซีฟูดส์ ) 0-7444-3601..
380. บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด (ห้องปฎิบัติการด้านทดสอบ) 0-2452-1291..
381. บริษัท เอสทีโคสเอ็นจิเนียริง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-3254-8430..
382. บริษัท เอจิเลนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2637-6327..
383. บริษัท แอดวานซ์ ไทยเทสติ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการแอดวานซ์ ไทยเทสติ้ง) 02-1727061-..
384. บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการมารีนโกลด์ โปรดักส์) 0-3486-4091..
385. บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3864-8140..
386. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Mech) 0-3641-3811..
387. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Outside) 0-3641-3811..
388. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Temp) 0-3641-3811..
389. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 0-3641-3811..
390. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการElec ) 0-3641-3811..
391. บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด (ห้องปฏิบัติการไมโคร , เคมี) 0-2394-1703..
392. บริษัท เล้งเฮงอกรี ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการประกันคุณภาพ) 02-9082700..
393. บริษัท เล้งเฮงอกรี ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 035-648047 ..
394. บริษัท แกรมเปี้ยนฟู้ดสยาม จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3837-9270..
395. บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3442-3190..
396. บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-423190..
397. บริษัท โกสบอล ยูทิลิตี้เซอร์วิส จำกัด (ห้องปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรม) 053581063..
398. บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด 032-387836-..
399. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(ระยอง) (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 0-3868-3848..
400. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(สงขลา) (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความหนาเเน่นของดิน) 0-7439-0178..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [11]  [12]  [13]  [14]  [1516 [17]  [18]  [19]  [20ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop