หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
251. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมี่และชึวภาพ (ห้องปฏิบัติการเคมีและเทคโนโยชีวภาพ) 0-235-3700..
252. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 042-292-817..
253. บริษัท อีลาสเท็กซ์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการบริษัทอีลาสเท็กซ์) 02-5818325-..
254. บริษัท เล้งเฮงอกรี ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการประกันคุณภาพ) 02-9082700..
255. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคใต้ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 074-325029-..
256. กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน สำนักชั่งตวงวัด (ห้องปฏิบัติการมวล) 02-547-4345..
257. บริษัท ไอ พี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-324-0021..
258. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย) 0-2968-7600..
259. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียไร้อากาศ) 0-2951-0000..
260. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียทั่วไป) 0-2589-9850..
261. องค์การเภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์) 0-2203-8000..
262. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา (ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา) 0-7444-7024..
263. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา (ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์) 0-4434-6005..
264. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง) 0-2579-5230..
265. วัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 0-2562-0096..
266. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยเทคนิค NAA) 0-2562-0121..
267. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค) 0-4434-6005..
268. โรงพยาบาลสอง (นครราชสีมา) (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสอง) 0-4434-6005..
269. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2524-6051..
270. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี SC 608) 0-7444-3955..
271. บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการมารีนโกลด์ โปรดักส์) 0-3486-4091..
272. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม) 0-2968-8398..
273. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์อาหารปิดสนิมน้ำมันและไขมัน) 02-951-1022..
274. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์ส่วนประกอบอาหาร) 02-951-1022..
275. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหาร) 02-951-1022..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [1011 [12]  [13]  [14]  [15ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop