หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
326. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณู (ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2562-0121..
327. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ (ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล) 053-221667..
328. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศูนย์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2934-2381..
329. ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี 0-3435-5192..
330. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล (ห้องปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 074-783347,..
331. สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 0-2967-9700..
332. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2940-5442..
333. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย) 0-2579-8600..
334. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยปฎิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค (ห้องปฎิบัติการงานบริการทดสอบทางจุลชีววิทยา) 0-2564-6700..
335. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสวนยาง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพยาง) 0-7549-1570..
336. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ (ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ยาสูบ) 02-2291253..
337. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ กองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ฝ่ายวิจัย (ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัยวัตถุห่อมวน) 02-2291259..
338. บริษัท ศรีเอชันเซนเตอร์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2591-1450..
339. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง (ห้องปฏิบัติการประกันคุณภาพ) 0-7431-1895..
340. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง) 0-7433-4516..
341. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา) 02-5794122..
342. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา(ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2218-8414..
343. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี (ห้องปฎิบัติการภาควิชาชีวเคมี) 0-2218-8877..
344. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการวิสโต) 0-2218-8870..
345. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการกอส.) 0-2218-8870..
346. บริษัท เอส ที อุตสาหกรรมยาง จำกัด (ห้องปฎิบัติการแผนกทดสอบ) 0-4421-2014..
347. บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด (ห้องปฎิบัติการด้านทดสอบ) 0-2452-1291..
348. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการ Calibration Department) 036-413811 ..
349. บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการทดสอบ) 0-3861-3571..
350. บริษัท อะกรุ (ประเทศไทย) (ห้องปฎิบัติการเคมี) -..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [9]  [10]  [11]  [12]  [1314 [15]  [16]  [17]  [18ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop