หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 044881151..
2. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 054241298..
3. บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 028855801..
4. ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ..
5. บริษัทเวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 02 117 8068..
6. บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด 02-9044366-..
7. บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) 024737844..
8. บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด 032-387836-..
9. งานมลพิษ กองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค 025518604..
10. ห้องปฏิบัติการบริษัท ไฮโดรทรีท จำกัด 02-9757025..
11. ตรวจวิเคราะห์สารเสพติด พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง 035612798..
12. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 038-341981-..
13. ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป 02-326-0941..
14. ส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 025613087..
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ..
16. บริษัท เมโทรโลยีเทคนิคคอล จำกัด 025307757..
17. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-202-945..
18. (สมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 053-943346 ..
19. ศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-6765..
20. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก (ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบในคน) 0-4334-8354..
21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสี ) 043-202377..
22. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการ Senior Porject ) 043-202377..
23. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา) 043-202377..
24. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพนม) 0-2967-9703..
25. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์) 0-2967-9710..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop