หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
51. บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2533-1160..
52. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการโรคนิวคาสเซิล โรคไข้หวัดนก) 0-2579-8908..
53. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการห้องชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า) 0-2579-8908..
54. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการศูนย์เลปโตสไปโรซิส) 0-2579-8908..
55. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการกลุ่มสัตว์ทดลอง)* 0-2579-8908..
56. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการชีวเคมีและพิษวิทยา) 0-2579-8908..
57. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการอิมมูนและซีรัมวิทยา) 0-2579-8908..
58. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการกลุ่มไวรัสวิทยา)* 0-2579-8908..
59. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการกลุ่มพยาธิวิทยา) 0-2579-8908..
60. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการชีววัสดุ) 043 364409..
61. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ) 02-564-6500..
62. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการบริการทดสอบด้าน EMC) 0-2709-4860..
63. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและการดัดโค้ง (Tensile Test/Bend Test) 02-713-6290..
64. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย(ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาค (Optical Microstructure & Scanning Electron Microscope : SEM) 02-713-6290..
65. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและการดัดโค้ง (Tensile Test/Bend Test) 0-2280-7272..
66. ศูนย์ศึกษาชีวสมมูลยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0-74288-392..
67. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี) 02-713-6290..
68. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบด้าน EMC) 0-2280-7272..
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์) (02)549-352..
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 02-5493526-..
71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านเคมี อาหาร) (02)549-352..
72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านดิน) (02)549-352..
73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านอากาศ) 02-549-3526..
74. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สถาบันวิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา)* 0-2244-5280..
75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านน้ำ) (02)549-352..
ไปหน้าที่:
[1]  [23 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop