หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
351. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ห้องปฎิบัติการอุณหภูมิ) 0-7447-1480..
352. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง (ห้องปฎิบัติการไฟฟ้า) 0-7447-1480..
353. บริษัท บรูพาโอสถจำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2589-2750..
354. บริษัท อาหารเซ็นทรัล จำกัด (ห้องปฎิบัติการบริษัทอาหารเซ็นทรัล จำกัด) 0-2516-8811..
355. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) (ห้องปฎิบัติการ R&D) 0-3861-1333..
356. บริษัท ร็อกเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบสัญญาณซิมมูเลต) 0-2690-5500..
357. บริษัท ร็อกเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบความดัน) 0-2690-5500..
358. บริษัท ร็อกเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติทดสอบการวัด) 0-2690-5500..
359. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกัด (ห้องปฎิบัติการพิษวิทยา) 0-2320-0277..
360. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2320-0277..
361. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจำกัด (ห้องปฎิบัติการเครื่องชั่ง) 0-2320-0277..
362. บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 0-2320-0277..
363. Aeroflex International Co., Ltd ( Technical R&D Department ) 0-3889-3599..
364. บริษัท ซัลแวร์เลย์ (ไทยแลนด์) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ lab อาหารสัตว์) 0-3633-4900..
365. บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2323-9980..
366. Physico Lab 02-218-5337..
367. บริษัท เล้งเฮงอกรี ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 035-648047 ..
368. บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เคมี) 0-3236-8270..
369. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่งแอนแมนเนจเมนท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2476-5058..
370. บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบบริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี่ จำกัด) 02-5011364 ..
371. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 034-720668-..
372. บริษัท เมเซอร์โทรนิกซ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2514-1000..
373. บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-423190..
374. บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบปริมาตรและการไหล) 02-8121937..
375. บริษัท ท๊อปโกลบอล เทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2334-3001..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [10]  [11]  [12]  [13]  [1415 [16]  [17]  [18]  [19ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop