หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
426. บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการ QC3 Petroleum) 0-3889-8800..
427. บริษัท ไอ คิว เอนอร์เวสแล็บส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3895-4551..
428. บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-3641..
429. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-3900..
430. บริษัท สยามโกชิมานูแฟกเธอริง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-1272..
431. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 0-4422-3452..
432. บริษัท ฟลุสลิค เคม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ฟลุสลิค เคม จำกัด) 02-7226393-..
433. บริษัท ผาแดงอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการบริษัท ผาแดงอินดัสทรีส์ จำกัด) 0-3868-3320..
434. บริษัท Cardinal Healthy (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3864-0100..
435. บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด ผ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-1601..
436. บริษัท เเอร์โรเฟล็กซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-3599..
437. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (ห้องปฏิบัติการกลาง) 02-2184124-..
438. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 032-447681-..
439. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2436-2649..
440. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้ากลาง (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า) 0-5425-3563..
441. กระทรวงพาณิชย์ สำนักชั่งตวงวัด (ห้องปฏิบัติการมวล) 0-2547-4345..
442. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการทางอุณหภูมิ) 0-7421-3008..
443. บริษัท ชมิดท์ อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบชมิดท์ (ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2643-1330..
444. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศูนย์เครื่องมือวัดละเอียดและสอบเทียบขนาด (ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2913-2500..
445. บริษัท อินซ์เทค เมทโทรโลยี จำกัด ฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัด (ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2540-0300..
446. บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2376-0664..
447. บริษัท เอจิเลนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2637-6327..
448. บริษัท อินโทรอินเตอร์ไพรส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2946-1732..
449. บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2812-1937..
450. บริษัท สคิพ คาลิเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3877-2878..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [16]  [1718 [19]  [20]  [21]  [22

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop