หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
426. บริษัท Eagle chemical Industry co.,LTD 0-2323-0700..
427. บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2579-0789..
428. บริษัท สยามโกชิมานูแฟกเธอริง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-1272..
429. บริษัท ศรีเอชันเซนเตอร์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2591-1450..
430. บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบปริมาตรและการไหล) 02-8121937..
431. บริษัท สยามลีดเดอร์เทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2812-1937..
432. บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2323-9980..
433. บริษัท ศรีรุ่งเรืองแมชชีนแอนด์ทูลส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3874-3414..
434. บริษัท ศรีไทยฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ มหาชน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-3124289-..
435. บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด (ห้องวิเคราะห์น้ำเสีย) 0-7434-2180..
436. บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบบริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี่ จำกัด) 02-5011364 ..
437. บริษัท สหฟาร์ม จำกัด โรงอาหารสัตว์ ลพบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3663-9227..
438. บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกประกันคุณภาพ) 0-22333990-..
439. บริษัท หลีเฮง ซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลเคมี) 074-476366-..
440. บริษัท สคิพ คาลิเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3877-2878..
441. บริษัท สงขลาแคนนิ่ง มหาชน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7433-4008..
442. บริษัท สงขลาโฟรสเซ่น ซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7433-6091..
443. บริษัท สตาร์ฟิช จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี,เชื้อ,กายภาพ) 034-836977-..
444. บริษัท อมรไชย จำกัด (สาขาท่าเรือ) (ห้องปฏิบัติการบริษัท อมรชัย จำกัด สาขาท่าเรือ) 035-222710-..
445. บริษัท อะกรุ (ประเทศไทย) (ห้องปฎิบัติการเคมี) -..
446. บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด) 0-3895-4111..
447. บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2709-6580..
448. บริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 034-298117-..
449. บริษัท อาหารเซ็นทรัล จำกัด (ห้องปฎิบัติการบริษัทอาหารเซ็นทรัล จำกัด) 0-2516-8811..
450. บริษัท อีลาสเท็กซ์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการบริษัทอีลาสเท็กซ์) 02-5818325-..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [16]  [1718 [19]  [20]  [21]  [22

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop