หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
501. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร) 0-3472-0668..
502. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-5434-2553..
503. บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด (ห้องปฏิบัติการไมโคร , เคมี) 0-2394-1703..
504. บริษัท เอส พี เพ้นท์ แอนด์ เคมิเคิล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2903-6119..
505. บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3625-1701..
506. บริษัท เพ็ทโปรดัคส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2701-1212..
507. บริษัท สหฟาร์ม จำกัด โรงอาหารสัตว์ ลพบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3663-9227..
508. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ระยอง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-4097..
509. บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) สิงห์บุรี 035-641435-..
510. บริษัท น้ำมันพืช จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 034-331805-..
511. กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต องค์การสุรา กองวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-541006..
512. บริษัท ซีพีซี/ฮาย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-575022-..
513. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด) 02-8197470-..
514. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการห้องเครื่องมือกลาง) 074-286333..
515. บริษัท เจนเนอเรชัน แล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-9409981-..
516. บริษัท JM .อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการMicrobialogical Lab) 0-2533-2905..
517. บริษัท ศรีไทยฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ มหาชน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-3124289-..
518. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา) 034-720668-..
519. บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2709-6580..
520. บริษัท ไทยนิสชิน เซปุง. จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2324-0564..
521. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2335-5555..
522. บริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่นจำกัด) 0-3473-1117..
523. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันตก (ห้องปฎิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก) 0-3237-7359..
524. บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2805-6660..
525. บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แมททีเรียล อะแนลลิซิส จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-2165660-..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [2021 [22

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop