หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
401. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(สงขลา) (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) 0-7420-6039..
402. บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการบริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด) 02-5796253..
403. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3889-9313..
404. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3889-9313..
405. บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3625-1701..
406. บริษัท แคลแล็บเมทโทรโลยี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2559-2804..
407. บริษัท แคนเดิลเอ็มไพร์ จำกัด 038-894423-..
408. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์) 0-7439-1191..
409. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-7439-1191..
410. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด มหาชน (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 074-587556-..
411. บริษัท เจนเนอเรชัน แล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-9409981-..
412. บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-5384-8088..
413. บริษัท แซนอี 68 แลป จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท แซนอี 68 แลป) 02-9122715..
414. บริษัท โดลไทยเเลนด์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางเคมี) 0-2686-7676..
415. บริษัท เบ็ทเทอร์โพรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2955-0555..
416. บริษัท เบ็ทเทอร์โพรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2955-0555..
417. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) 0-5572-8400..
418. บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-5393581..
419. บริษัท แปซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7443-5283..
420. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-5719..
421. บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7537-0123..
422. บริษัท เพ็ทโปรดัคส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2701-1212..
423. บริษัท Cardinal Healthy (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3864-0100..
424. บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-5592920..
425. บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท วิศวเคมี จำกัด) 0-2744-9911..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [1617 [18]  [19]  [20]  [21]  [22

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop