หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
526. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2940-7299..
527. Metrohm Siam Ltd. (ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-2937-8900..
528. บริษัท อินเตอร์เนชันแนลแลบบอราทอรีส์ จำกัด กรุงเทพ (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีวะ) 0-2294-0091..
529. บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 0-2969-0714..
530. บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด 0-3483-6788..
531. บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจันทบุรีซีฟู้ดส์) 0-2212-5527..
532. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 0-2940-5442..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [2122 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop