หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
151. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลาย) 044-223-260..
152. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการทดสอบทราย) 044-223-263..
153. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียและเชื้อรา) 0-3874-2116..
154. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการหล่อโลหะ) 044-223-263..
155. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา) 0-3874-2116..
156. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการสกัดโลหะ) 044-223-263..
157. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-8684610-3..
158. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการโลหะกายภาพ) 044-223263..
159. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฎิบัติการกล้องจุลทรรศน์) 044-223263..
160. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฎิบัติการเตรียมตัวอย่าง) 044-223-263..
161. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการบดแร่) 044-223-263..
162. บริษัท P.B. FISHERY PRODUCTS CO.LTD(ห้องปฏิบัติการตรจสอบทดสอบ) 0-3861-8351..
163. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการเซรามิก) 044-223263..
164. บริษัท สยามนิปปอนด์สติลไพพ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 038-891453-..
165. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เซรามิก) 044-223-458..
166. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูน่ย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติตรวจสอบกลุ่มวิศวกรรมพลาสติก)* 0-2564-6500..
167. บริษัท มาเลย์ เอ็นจิ่นคอมโพเน้นท์ จำกัด(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2517-0035..
168. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทภาชนะและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร) 0-2564-6500..
169. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบสารปนเปื้อนในวัสดุTrace Element Analysis) 0-2564-6500..
170. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการสกัดแร่) 044-223-263..
171. บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3624-4930..
172. บริษัท สหเอเชียโลหะภัณฑ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 0-2421-6343..
173. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีธรณี 044-223-263..
174. บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-8574-0773..
175. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยบริการชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบหน่วยบริการชีวภาพ)* 0-2544-8104..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [2]  [3]  [4]  [5]  [67 [8]  [9]  [10]  [11ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop