หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
76. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบโครงสร้าง)* 053-944109..
77. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิ่งทอ (ห้องปฏิบัติการทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ )* 0-2218-0220..
78. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิ่งทอ (ห้องปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์ )* 0-2218-0220..
79. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิ่งทอ (ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งทอ)* 0-2218-0220..
80. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิ่งทอ (ห้องปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปวัสดุพอลิเมอร์และสิ่งทอ)* 0-2218-0220..
81. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (ห้องปฏิบัติการวัดทางอุตสาหกรรม)* 02-470-9092..
82. บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 056-748650-..
83. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (ห้องปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์)* 02-470-9092..
84. Adeka Fine Chemical (Thailand) Co.,Ltd 038-959-032..
85. บริษัท ไอสัน-เคมเพค จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 02-511-0137..
86. บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ)* 02-4574031-..
87. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า)* 02-5493550..
88. บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แลตเลนติกจำกัด(ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 0-2311-0111..
89. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ( ห้องปฏิบัติการดิจิตอล)* 02-5493550..
90. บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี)* 0-2457-4031..
91. บริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 038-955300-..
92. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ห้องปฏิบัติการ Unit Operations)* 02 549 4609..
93. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์ )* 02 549 4609..
94. ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา วิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 0-23264203-..
95. บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2625-9690..
96. บริษัท อุดมพร (ฟีชแล็บ) จำกัด 0-2311-3121..
97. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการควบคุม)* 0-2549-3430..
98. บริษัทไทยแจแปนแลบปอราทอรีส์ จำกัด 0-2391-3283..
99. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล)* 0-2549-3430..
100. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ประยุกต์ )* 0-2549-3430..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [34 [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop