หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
251. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 0-2470-8610..
252. บริษัท โอลัน-เคมเมด จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2511-0137..
253. บริษัทโรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2311-0111..
254. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ) 0-4422-3263..
255. บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 02-3942366..
256. บริษัท นูตริเคมส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2529-1301..
257. บริษัท นีโอพลาสท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-599-1409..
258. บริษัท เอเชี่ยนยูเนียน แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2425-0374..
259. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล) (044)223-45..
260. บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2272-6761..
261. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการปฐมพีกลศาสตร์) (044)223-26..
262. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิวยอร์ค เคมีเกิ้ล (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2272-6761..
263. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต) 044-223-263..
264. บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2467-0173..
265. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2986-6485..
266. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.เอช.โปรดัคส์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2251-3517..
267. บริษัท ห้างขายยา น่ำก๊ก (ตราหัวสิงห์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2398-3965..
268. บริษัท อุดมพร (ฟีฮาแล็บ) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2311-3121..
269. กระทรวงกลาโหม กรมอิเล็กทรอนิกส์ กองวิชาการ (ห้องปฏิบัติการ ผ.เครื่องมือวัด อล.) 0-2475-6079..
270. บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตวจสอบ ทกสอบ)* 0-28967440-..
271. บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 034- 878188..
272. บริษัท อินโดฟาร์ม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) * 0-2815-4657..
273. บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2326-0750..
274. บริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 034-298117-..
275. บริษัท ไทยแจแปนแลบบอเรเตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2391-4798..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [1011 [12]  [13]  [14]  [15ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop