หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
76. โรงพยาบาลปะทิว (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปะทิว) 0-7759-1028..
77. โรงพยาบาลปางมะผ้า (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปางมะผ้า) .0-5361-715..
78. โรงพยาบาลเบตง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-7323-4077..
79. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา (ห้องปฎิการวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านเคมี)** 02-5790840 ..
80. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา (ห้องปฎิการวิเคราะห์ ทดสอบทางชีวภาพด้านโภชนาการและพิษวิทยาอาหาร)** 02-5790840 ..
81. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา (ห้องปฎิการวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา)** 02-5790840 ..
82. บริษัท ซีพีเอฟผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพ) 0-2746-9731..
83. บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์) 045-303146-..
84. บริษัท สมิงฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์) 0-3959-8211..
85. บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนลอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (ห้องปฎิบัติการภาชนะบรรจุอาหาร) 0-5387-0601..
86. บริษัท สุรินทร์ทิพย์ไรซ์มิลล์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ความชื้นของวัตถุดิบ) 0-2277-5553..
87. บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ) 042-943111..
88. บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมี) 055-641200-..
89. บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 077-835579-..
90. บริษัท ท้ายเหมืองซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการ จุลชีววิทยา) 0-7643-4401..
91. โรงพยาบาลปทุมธานี (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลปทุมธานี) 0-2598-8888..
92. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-21945678-..
93. บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกประกันคุณภาพ) 0-22333990-..
94. บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4444-6100..
95. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค) 0-3832-2157..
96. บริษัท วราฟู้ด แอนด์ ดริ๊ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-238382-..
97. โรงพยาบาลเซ็ลทรัลปาร์ค (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเซ็ลทรัลปาร์ค) 0-2312-7261..
98. บริษัท นราพารา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 073-571585..
99. บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 038-593116-..
100. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกวิทยาศาสตร์) 034-830216-..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [34 [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop