หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
126. โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ (หอ้งปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-7548-9084..
127. โรงพยาบาลปลายพระยา (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลปลายพระยา) 0-7568-7454..
128. โรงพยาบาลตาคลี (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 056 - 26175..
129. โรงพยาบาลบ้านตาก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5559-1435..
130. โรงพยาบาลพบพระ (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 055-569211-..
131. โรงพยาบาลรามัน (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลรามัน) 073-295098..
132. โรงพยาบาลยะลา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-7324-4710..
133. โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง (ห้องปฏิบัติการงานชันสูตร) 0-5668-9018..
134. โรงพยาบาลรัษฎา (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 075-286036..
135. บริษัท ไอ พี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-324-0021..
136. โรงพยาบาลพิจิตร (ห้องปฏิบัติการ OPD) 0-5661-1355..
137. โรงพยาบาลจะนะ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-7437-8345..
138. โรงพยาบาลสวี (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7753-1206..
139. โรงพยาบาลธารโต (ห้องปฏิบัติการนารีวิทยา) 0-7329-7041..
140. โรงพยาบาลตาบัง (ห้องปฏิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-7325-8090..
141. โรงพยาบาลดารารัศมี (ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค) 0-5329-7207..
142. โรงพยาบาลควนเนียง (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลควนเนียง) 0-7438-6647..
143. บริษัท ไทย-ซีโนฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) 0-3483-0055..
144. บริษัท สยามน้ำมันพืช จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวสอบทางเคมี) 0-3482-6957..
145. บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา) 0-2315-4171..
146. บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ) 0-5346-4034..
147. บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการมารีนโกลด์ โปรดักส์) 0-3486-4091..
148. ห้องปฏิบัติการ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด 0-3484-5334..
149. บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัทไดโฮ) 0-3449-0197..
150. บริษัท อีสเทิร์น ดีไลท์ฟูดส์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3866-6103..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [1]  [2]  [3]  [4]  [56 [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop