หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-4447-1368..
227. บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-42 012521..
228. บริษัท ฟูดส์แอนด์ดริ้งส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3820-1019..
229. บริษัท สะเดาอุตสาหกรรมยางพารา (1988) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 074 - 41218..
230. บริษัท สุรีย์อินเตอร์ฟู้ด จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3483-9870..
231. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโพรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการไทยยูเนี่ยนโพรเซ่นโปรดักส์) 0-3481-6500..
232. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4329-4202..
233. บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 074 - 32257..
234. บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 075 - 48348..
235. บริษัท สหมั่งมีซีฟู้ดส์นูทรีชั่น จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์) 077 - 52188..
236. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการคาร์ลิเบรต) 074 - 72187..
237. บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด 0-3937-1640..
238. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ หมวดพืชไร่ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปฎิกิริยาอีไลซ่า) 0-4334-2949..
239. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์จุลชีววิทยา, เคมี) 0-3848-0502..
240. โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-5633-8123..
241. บริษัท ซีเฟรซอินดิสตรี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี,จุลชีววิทยาและสอบเทียบ) 077 - 52132..
242. บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีนโพรดักส์ จำกัด (ห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร) 077 - 50338..
243. บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3864-8140..
244. บริษัท พรชัยอุตสาหกรรมชุลบุรี (2003) จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3839-1503..
245. บริษัท นิสชินฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3848-1349..
246. บริษัท เอส เอส โฟรเซ่นต์ ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส โฟรเซ่นต์ ฟู้ดส์ จำกัด) 0-7433-6091..
247. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์) 0-7439-1191..
248. บริษัท ธนภักดี จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 053-849550-..
249. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการ X-RAY) ..
250. บริษัท ธนภักดี จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 053-849550-..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14]  [15

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop