หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. โรงพยาบาลตาบัง (ห้องปฏิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-7325-8090..
227. โรงพยาบาลธารโต (ห้องปฏิบัติการนารีวิทยา) 0-7329-7041..
228. โรงพยาบาลสวี (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7753-1206..
229. โรงพยาบาลจะนะ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-7437-8345..
230. โรงพยาบาลพิจิตร (ห้องปฏิบัติการ OPD) 0-5661-1355..
231. บริษัท ไอ พี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-324-0021..
232. โรงพยาบาลรัษฎา (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 075-286036..
233. โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง (ห้องปฏิบัติการงานชันสูตร) 0-5668-9018..
234. โรงพยาบาลยะลา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-7324-4710..
235. โรงพยาบาลรามัน (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลรามัน) 073-295098..
236. โรงพยาบาลพบพระ (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 055-569211-..
237. โรงพยาบาลบ้านตาก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5559-1435..
238. โรงพยาบาลตาคลี (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 056 - 26175..
239. โรงพยาบาลปลายพระยา (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลปลายพระยา) 0-7568-7454..
240. โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ (หอ้งปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-7548-9084..
241. โรงพยาบาลรัตภูมิ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-7443-0390..
242. โรงพยาบาลแม่วาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5392-8044..
243. โรงพยาบาลจอมทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-341218 ..
244. โรงพยาบาลพุทธชินราช (ห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก) 055-219844..
245. โรงพยาบาลดอกคำใต้ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-5449-1119..
246. โรงพยาบาลเชียงคำ (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค ) 0-5445-1300..
247. บริษัท ทวีสินธุ์ น้ำแข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา) 077-823044-..
248. บริษัท ระนองการค้าสากล จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา) 077-823044-..
249. โรงพยาบาลกะพ้อ (ห้องปฎิบัติการชันสูตรโรค) 073- 494037..
250. โรงพยาบาลแม่อาย (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 0-5345-9036..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14]  [15

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop