หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. บริษัท สุไหงโกลกฟูดส์โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการไมโคร) 0-7361-1437..
227. บริษัท สุไหงโกลกฟูดส์โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7361-1437..
228. บริษัท อมรไชย จำกัด (สาขาท่าเรือ) (ห้องปฏิบัติการบริษัท อมรชัย จำกัด สาขาท่าเรือ) 035-222710-..
229. บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 077-835579-..
230. บริษัท อันดามัน ซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7783-5579..
231. บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ คาลนพิส เบเวอเรจ จำกัด (ห้องปฎิบัติการไมโคร) 0-3571-6460..
232. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0-3535-0001..
233. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ จำกัด (ห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-3571-6460..
234. บริษัท อีสเทิร์น ดีไลท์ฟูดส์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3866-6103..
235. บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ) 0-5346-4034..
236. บริษัท อินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 027530582..
237. บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (ห้องปฏิบัติการ IFS) 02-9918586-..
238. บริษัท อูเอโนไฟส์เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2324-0412..
239. บริษัท อดินพ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ) 024455022-3..
240. บริษัท อธิมาตร จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-4461-2934..
241. บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3441-4161..
242. บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-9616040-..
243. บริษัท อุตสาหกรรมห้องเย็นกันตัง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านกายภาพ) 0-7525-1275..
244. บริษัท อุตสาหกรรมห้องเย็นกันตัง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา) 0-7525-1275..
245. บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด (โรงงานน้ำตาลราชสีมา) 044-339061-..
246. บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-3580..
247. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3866-3007..
248. บริษัท อุทัยโปรดิวส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2316-7507..
249. บริษัท อุทัยโปรดิวส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2316-5664..
250. บริษัท JM .อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการMicrobialogical Lab) 0-2533-2905..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14]  [15

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop