หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
101. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด 027658100..
102. ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab) โรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด 0-2516-8811..
103. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด 034-839492-..
104. ห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ห้องปฎิบัติวิเคราะห์ ทดสอบ) 2579 9594, ..
105. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวุธอุตสาหกรรม (ห้องวิเคราะห์ทางเคมี) 035-631305..
106. สถาบันโรคทรวงอก (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 580-3423..
107. Nestle (thai) Ltd. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-6487800..
108. NST FOOD INGREDIENTS Co.,Ltd. (ห้องปฎิบัติการ NST Microbiologics) 02-8127700..
109. Sara Lee Coffee + Tea (Thailand) Ltd. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-529-1719..
110. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สระบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 036-341200 ..
111. บ. ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม 038-239445..
112. บ.พนัสโภคภัณฑ์ 038-464520-..
113. บริษัท เมย์โอฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2709-4258..
114. บริษัท แม่กลองฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท แม่กลองฟูดส์ จำกัด) 0-3472-3491..
115. บริษัท โรงสีธัญญุรุ่งเรืองชัย (ปทท) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-4420-7777..
116. บริษัท โรงงานนาแกพงษ์เจริญ จำกัด (ห้องปฎิบัติการทั่วไป) 0-4252-7432..
117. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) ..
118. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2811-6210..
119. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด(ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ) 02-8116210-..
120. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเส้นหมี่) 0-2811-6210..
121. บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4444-6100..
122. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4329-4202..
123. บริษัท รวมอาหาร จำกัด 0-3420-0173..
124. บริษัท เวิลด์เพ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2323-3001..
125. บริษัท ระนอง น้ำแร่ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) ..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [3]  [45 [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop