หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
176. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2331-6571..
177. บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) ..
178. บริษัท แคบซูลโปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการไมโคร) 0-2329-1029..
179. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) 0-3663-8378..
180. บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3454-2634..
181. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ จำกัด (ห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-3571-6460..
182. บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ คาลนพิส เบเวอเรจ จำกัด (ห้องปฎิบัติการไมโคร) 0-3571-6460..
183. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเคมี) 0-7421-0008..
184. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ (ห้องปฎิบัติการไมโคร) 0-7433-6011..
185. โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) -..
186. โรงเส้นหมี่ขอเฮง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ2) -034-225240..
187. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด(ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ) 02-8116210-..
188. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) ..
189. บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-3580..
190. โรงงานน้ำตาลราชสีมา (ห้องปฏิบัติการโรงเรือน) 0-4433-9061..
191. บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3441-9888..
192. บริษัท โรงงานนาแกพงษ์เจริญ จำกัด (ห้องปฎิบัติการทั่วไป) 0-4252-7432..
193. บริษัท ไทยน้ำตาลเอกลักษณ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกวิเคราะห์) 0-5544-9010..
194. บริษัท เอ พี โฟรเซ่นฟู้ด (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์) 0-3482-2641..
195. บริษัท แปซิฟิก แปรรูปสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการmicro) ..
196. โรงงานน้ำตาลรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ห้องปฎิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4488-8111..
197. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ (วิเคราะห์เคมีและฟิสิกส์) 0-7433-6011..
198. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการโรงงานซูริมิ) 0-7443-5283..
199. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเส้นหมี่) 0-2811-6210..
200. บริษัท อูเอโนไฟส์เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2324-0412..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [3]  [4]  [5]  [6]  [78 [9]  [10]  [11]  [12ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop